Naszym klientom oferujemy szeroki zakres usług związanych z dokonywaniem odpraw celnych i obsługą systemu Intrastat.

W zakresie handlu wewnątrz wspólnotowego nasza oferta obejmuje:
* ewidencjonowanie wewnątrz wspólnotowych dostaw towarów (WDT) w systemie Intrastat
* ewidencjonowanie wewnątrz wspólnotowych nabyć towarów (WNT) w systemie Intrastat
* opracowywanie danych na podstawie dostarczonych dokumentów handlowych
* sporządzanie faktur wewnętrznych VAT
* sporządzanie deklaracji Intrastat
* przesył danych do właściwej Izby Celnej oraz ich archiwizacja
* reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed organami celnymi
* wnoszenie wniosków i odwołań podlegających rozpatrzeniu przez organy celne
* opracowywanie kwartalnej informacji podsumowującej

W zakresie obrotu towarowego z krajami poza wspólnotowymi (kraje trzecie) oferujemy:
* Dokonywanie zgłoszeń celnych w procedurze:
– dopuszczenia do obrotu
– wywozu
– uszlachetnienia czynnego
– uszlachetnienia biernego
– odprawy czasowej
– składu celnego
* Dokonywanie odpraw celnych dla osób fizycznych z zakresu mienia przesiedlenia
* Wypełnianie pozostałych dokumentów (DWC, EUR.1, Świadectwo Pochodzenia, Karnet TIR, CIM, CMR )
* Załatwianie świadectw CITES
* składanie zabezpieczenia celnego pod dług celny dla towarów importowanych z krajów trzecich
* składanie towarów na magazynie celnym
* odprawa towarów w procedurze uproszczonej
* odprawa towarów z odroczonym podatkiem VAT

Usługi dodatkowe ;
- doradztwo celne
- występowanie przed Urzędem Celnym w imieniu klienta
- ratyfikowanie towarów
- praca agenta celnego poza miejscem
- wnoszenie wniosków i odwołań w imieniu klienta do Urzędu Celnego